СЪЗДАДОХМЕ АУТСОРСИНГ ПАРТНЪРС ООД ЗА ДА:

ПРЕДОСТАВИМ ВИСОКО КАЧЕСТВО СЧЕТОВОДНИ И ТРЗ УСЛУГИ,

УЛЕСНИМ КОМУНИКАЦИЯТА НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИ С ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,

ОСВОБОДИТЕ ОТ ВАШЕТО ВРЕМЕ И РЕСУРС , КАТО ОСТАВИТЕ НА НАС АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ.

НАШИЯТ ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ ПРЕДОСТАВЯ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО, ДАНЪЧНОТО И ТЪРГОВСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

 

“Всеки клиент е важен”.


ЗАЩОТО ДЪРЖИМ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА С КЛИЕНТА.

В НАШАТА СФЕРА НА ДЕЙНОСТ НИЕ ДЪРЖИМ НА КОРЕКТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАС УСЛУГИ, НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И ДИСКРЕТНОСТТА.
НИЕ ЗАЩИТАВАМЕ ИНТЕРЕСА НА КЛИЕНТА И ГО ПОДКРЕПЯМЕ ДА РАЗВИВА УСПЕШНО СВОЯ БИЗНЕС. С НАС ЩЕ СТЕ СИГУРНИ И ИНФОРМИРАНИ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ДАНЪЧНОТО, НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТО.

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ И ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ:

ЗАЩОТО ПРИ НАС ЩЕ ПОЛУЧИТЕ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ С ГАРАНТИРАНО ВИСОКО КАЧЕСТВО.
ЗАЩОТО ИМАМЕ ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЕКИ КЛИЕНТ.
ЗАЩОТО С НАС ЩЕ СТЕ ИНФОРМИРАНИ И СИГУРНИ. С НАС ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ НАВРЕМЕННА И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИЯ БИЗНЕС.