ПАРТНЬОРСКИ ОБУЧЕНИЯ

Сертифициращо обучение за МЕДИАТОРИ

Нашите партньори, приятели и колеги от Сдружение Споразумения организират различни полезни обучения, едно от които е обучението за Медиатори. Повече за обучението Обучението включва знания и умения за: управление на конфликта, на преговорен процес и на процедура по медиация от откриването …